Vad jag gör

  • Strategisk rådgivning, särskilt inom området företags sätt att göra affärer m.a.p affärsetik, mänskliga rättigheter, CSR
  • Moderator för strategiutvecklingsprocesser
  • Arbetande styrelseledamot i stiftelsen Sandvikeninvesterarna (kapital 25 mkr)