Om AW

  • Anställd inom Sandvik-koncernen 1971
  • Bl a VD för Sandvik K.K i Japan 1988 – 1996
  • VVD och Marknadsdirektör Sandvik Coromant 1996 – 2003
  • Informationsdirektör Sandvik-koncernen 2004 - 2012
  • Styrelseordförande för Sandvikbolagen I Turkiet, Grekland, Rumänien, Bulgarien och Serbien 2007 – 2012